Monthly Archives: דצמבר 2017

סדנת מבוא לפאשייה

סדנת מבוא לפאשייה

הפאשייה זוכה לתשומת לב רבה כל כך בימינו, יותר ויותר שיטות טיפול וריפוי מתמקדות בה מתוך הבנה מתקדמת של הגוף והחיבורים שלו, לפי גישת רכבות האנטומיה. מה זה פאשייה? מה זה ריפוי פאשיאלי? ואיך זה מתקשר לשיטת ג'ירוטוניק? בכל זאת ועוד תעסוק הסדנה המיועדת לתלמידי הסטודיו ואורחים, בהנחיית רם ערד ותמר שטיין קסמן. 19.1.2018 יום […]