Daily Archives: 7 במאי 2019

הקסם שבתנועה, כוח הריפוי של הגיאומטריה בגוף הפיזי והאנרגטי

הקסם שבתנועה, כוח הריפוי של הגיאומטריה בגוף הפיזי והאנרגטי

הגוף הפיזי שלנו מחובר לשדה אנרגיה המקיף אותנו.השדה הזה פועם וזורם בכיווני זרימה מיוחדים, הבאים לידי ביטוי בטבע, במדע, במתמטיקה, בתורות קדומות ועכשוויות גם יחד. אם נכיר מהם כיווני זרימת האנרגיה ביקום ובטבע ונסנכרן אותן עם הגוף שלנו, נוכל לשמר גוף בריא ולרפא מחלות וכאבים.סדנה ייחודית ופורצת דרך אשר מסבירה על כוח הריפוי של הגאומטריה […]